Neyi unuttuğunu unutan cana...  

Posted by Tespih Taneleri... in

… O hâlde (ondan yüz çevirip) nereye gidiyorsunuz? Bu (mesaj), bütün insanlık için bir öğüt ve hatırlatmadan başka bir şey değildir. [Tekvîr, 26,27]


Hakka yönel azm ile yâr ola gel

Bir nefes şol bezm ile yâr ola gel

Bildiğini hep unut yârin öğüdün tut

Budur sana bir öğüt yâr ola gel

Nûr-i âlemsin bugün hem dahi mahbûb-ı Hüdâ

Eyleme âşıkların bir lahza kapından cüda

Gitmesin nam-ı şerîfin bu dilimden dem-be-dem

Dertli gönlüme davâdır cân bulur andan safâ.

Umaram her bir adın başka şefâat eyleye

Ahmed ü Mahmûd Ebü'l-Kaasım Muhammed Mustafâ.

Bu Muhibbî tevbe eyler tevbesin eyle kabûl

Fitne-i şeytândan sakla anı Yâ Rabbenâ.

This entry was posted on Pazartesi, Ocak 24, 2011 at 10:18 and is filed under . You can follow any responses to this entry through the comments feed .

0 yorum

Yorum Gönder

Related Posts with Thumbnails
Site'de Kaç Kişiyiz