Allah Rasulü'nden Çocuklar İçin Büyüklere Tavsiyeler  

Posted by Tespih Taneleri... in1- "Çocuklarınıza gereken ikramı yapın ve onların terbiyelerini de güzel yapın."


2- "Kim Müslümanlar arasından bir yetim alarak yiyecek ve içeceğine dâhil ederse, affedilmez bir günah (şirk) işlememişse, ALLAH onu mutlaka Cennete koyacaktır."


3- "Çocuklarınıza önce 'lâ ilâhe illallah' demesini öğretiniz."


4- "Kim Kur'an'ı okur, öğrenir ve onunla amel ederse, Kıyamet Günü, anne ve babasına nurdan bir taç giydirilir. Onun ziyası, güneş ışığı gibidir. Onun ana-babasına iki hulle giydirilir ki dünya onlarla boy ölçülemez. Onlar: "Ne karşılığında bunlar bize giydirildi?" derler. "Çocuğunuzun Kur'an tutması sebebiyle" denilir.
Hepiniz muhafızsınız

5- "Hepiniz çobansınız; maiyetinizde bulunanların hukukundan sorumlusunuz. İş başındakiler de muhafızdır, memurlarından sorumludur. Erkek, aile fertlerinin çobanıdır ve onlardan sorumludur. Kadın da kocasının evinde bir muhafızdır; o da, ondan sorumludur. Hizmetçi muhafızdır, o da efendisinin malından sorumludur. Hülâsa hepiniz muhafızsınız ve maiyetinizdekilerden sorumlusunuz."

6- "Evlat kokusu, cennet kokusudur."

7- "Çocuk bulûğa erince babası onu evlendirsin, aksi halde çocuk günah işleyebilir, onun bu günahı da babaya ait olur."

8- "Çocuğun ana-babası üzerindeki hakkı, ona iyi bir eğitim ve iyi bir isim vermesidir."


9- "Hiç bir ana-baba evlâdına iyi bir eğitimden, iyi bir ahlâktan daha değerli miras bırakmış olmaz."


10- "Kimin çocuğu varsa, onunla çocuklaşsın."

11- "Allah'tan korkun ve çocuklarınız arasında adaleti gözetin."

12- "Allah'u Teâlâ, her hak sahibine hakkını vermiştir. Dikkat ediniz, vârise vasiyet etmeye gerek yoktur."

13- "Bir kimse, bir çocuğa, gel sana şunu vereceğim der ve sonra da vermezse, bu (sözü) bir yalandır."


"Onlara aynı şekilde davranman gerekmez mi?"

14- Enes bin Mâlik'in rivayet ettiğine göre, Resulullah'la beraber bulunan bir adamın yanına oğlu geldi. Adam oğlunu öptü ve dizine oturttu. Daha sonra kızı gelince, kızını önüne oturttu. Resulullah (sav): "Onlara aynı şekilde davranman gerekmez mi?" diye sordu.

15- "Kim, üç kız çocuğu bakıp büyütür ve onları güzel terbiye eder; onları evlendirir ve onlara ihsanda bulunursa, onun için cennet vardır."


16- "Çocuklarınız size ihsan, hürmet ve itaatte âdil olmalarını istediğiniz gibi, siz de onlar arasında hediyede ve bağışlamada adalete (eşitliğe) riayet ediniz."


17- "(Anasından) doğan her çocuk (İslâm) dini üzerine doğar. Ebeveyni (Mûsevî ise) onu Yahudileştirir; (Nasranî ise) onu Hıristiyanlaştırır, (müşrik ise) onu müşrik yapar. Ashab-ı kiram tarafından: "Ey Allah'ın Resulü! Ya, kendisine böyle bir telkinde bulunulmadan ölen çocuk (ne olacak)? Denildi. Resulullah: "Onların (büyüdüklerinde neyi) yapacaklarını Allah Teâlâ daha iyi bilendir." buyurdu.

18- "Kimin kız çocuğu olup da, onu canlı canlı gömmez, ona hakaret etmez ve erkek çocuğunu ona tercih etmezse Allah Teâlâ o kimseyi Cennet'e kor."


19- "Çocuklarınızı, peygamberimizi, ehl-i beyti ve Kur'an okumayı sevmek gibi üç özellikte terbiye ediniz."


20- "Çocuklarınız yedi yaşına gelince onlara namaz kılmalarını söyleyin. On yaşlarına girdiklerinde kılmazlarsa, onları cezalandırın. Yataklarını ayırın."

21- "Ana-babanın çocuklara olan vazifeleri, onlara yazmayı, yüzmeyi, ok atmayı öğretmeleri ve sağlıklı ve helâl yiyecekler temin etmeleridir."

22-''Bir kimse, çocuklarını Cehennem'in ebedî ateşinde yanmaya bırakıyorsa, güneşin sıcaklığından korumasında hiç bir hikmet yoktur."
23- "Bizim küçüğümüze merhamet etmeyen, büyüğümüzün hakkını bilmeyen kimse bizden değildir. Bizleri aldatan da bizden değildir. Kendi nefsi için sevdiğini, diğer müminler için de sevip istemedikçe, hiç bir kul hakkı ile mümin olamaz."


24- "Bir genç, yaşlı olması sebebiyle bir ihtiyara ikram (ve hürmet) ederse, Allah Teâlâ da, o gence yaşlılığı sırasında hürmet ve ikramda bulunacak bir kimseyi müvekkil kılar."


25- "İnsan ölünce kendisinden ameli kesilmiş olur. Ancak bundan üç şey müstesnadır:


1) Sadaka-i cariye 2) kendisinden yararlanılan ilim 3) Kendisine dua eden evlat."


Çocuğun istiğfar etmesi

26- "Kişinin Cennet'te derecesi yükselir. Adamcağız: "Bu nereden geldi?" Diye sorar. Kendisine: "Çocuğunun senin için istiğfar etmesinden" denir."

This entry was posted on Salı, Kasım 23, 2010 at 07:27 and is filed under . You can follow any responses to this entry through the comments feed .

0 yorum

Yorum Gönder

Related Posts with Thumbnails
Site'de Kaç Kişiyiz