Hakk'a Meyletmek  

Posted by Tespih Taneleri... in


Behlül Dânâ Hazretleri, yol üzerindeki bir vîrânenin yıkılmak üzere olan eğilmiş duvarına bakıp sık sık âkıbetini tefekkür ederdi. Yine bir gün derin bir tefekkürle orayı seyrederken duvar âniden çöküverdi. Bu hâdise Behlül Dânâ Hazretleri'nde gözle görülür derecede büyük bir sürûra vesîle oldu. Onun bu büyük sevincine mânâ veremeyen insanlar, merakla ondaki bu değişikliğin sebebini sordular. Behlül Dânâ Hazretleri, onlara şu cevabı verdi:

"−Duvar meyilli olduğu tarafa yıkıldı!"

Hazretin az evvelki sevincine bir türlü akıl erdiremeyen insanlar, Behlül Dânâ'nın bu sözleriyle iyice şaşkınlaştılar. Bu ifadelerle onun neyi kastettiğini anlayamadıklarından bu defa:
"−Peki, bunda şaşılacak ne var?!" diye sordular.

O ise insanlara, derin tefekkürünün bir neticesi olan şu hikmetli cevabı verdi:

"−Mâdemki dünyadaki her şey nihâyetinde meylettiği tarafa yıkılıyor, benim de meylim Hakk'a doğrudur, o hâlde ben de ölünce -inşâallah- Hakk'a varırım. Ey ahâlî, rükû ve secdelerimizle Hakk'a meylimizi her an artırmaya gayret edelim ki, başka yönlere yıkılmayalım!"

İşte Peygamber Efendimiz (sav)'in fem-i muhsinlerinden sâdır olan:"Kişi, yaşadığı hâl üzere ölür." (Müslim, Cennet, 83) hadîs-i şerîfinin şerh ve îzâhı mâhiyetinde müşahhas bir misâl...

Bu hakikat dolayısıyla bir mü'min, meylini her an Hakk'a yönelterek istikâmet üzere olmaya gayret etmelidir. Bunun için de sabırsızlığı sabırla; unutkanlığı zikirle; nankörlüğü şükürle; isyanı tâatla; cimriliği cömertlikle; şüpheyi yakîn ile; riyâyı ihlâs ile; günâhı tevbeyle; yalanı doğrulukla; gafleti tefekkürle bertaraf ederek Allâh'a güzel bir kul olmaya çalışmalıdır.

This entry was posted on Perşembe, Aralık 16, 2010 at 02:05 and is filed under . You can follow any responses to this entry through the comments feed .

1 yorum

Nekadar güzel bir yazı Allah razı olsun..

Meyilin üstünlük kazanması esas mesele , yani insanda imtihan sırrı ile şerre ve hayra farklı farklı meyiller var, istidatlar var, bu istidat yani kabiliyetleri çekirdeğe benzetirsek suyu sağdanmı soldanmı vereceğimiz yani hayırlamı şerlemi sulayacağımız mühim olan bize verilen bu istidatların meylimizin olduğu taraf ile sulanacağı aşikar, o halde ne yapmalı da meylimizi hayra yöneltmeli? Bulunduğumuz ortam ,gördüklerimiz,işittiklerimiz hep meylimizin yönünü çeviren şeyler..

Helal dairede kalırsak ,helal keyfe kafidir düsturunu rehber edinirsek meylimiz şerre yönelmez ve günaha girmeyiz ve sizin de zikrettiğiniz hadisi şerif sırrınca hayırda yaşar ve ölürüz..

Rabbim helal dairede istihdam etsin cümlemizi..

17 Aralık 2010 00:11

Yorum Gönder

Related Posts with Thumbnails
Site'de Kaç Kişiyiz