İyi Türk İyi Kürt  

Posted by Tespih Taneleri... inİslamda din ve dünya ayırımı yoktur,
İslam'ın devleti vardır ama İslam öncelikle devlet değil, dindir.
İslam'da cihad vardır ama terör yoktur.
İslam'da politika olabilir ama İslam politikası İslam dininin üzerinde değildir.
İslam bir ideoloji değildir.


İslam dindir, İslamcılık ideolojidir, ikisi özdeşleştirilemez.
Bütün İslamî aktivizmler İslamın kendisi değildir.
Dinsizlerin türetmek istedikleri light ve ılımlı İslam'da elbette İslamî renkler ve motifler vardır ama light İslam, İslam değildir.

Kur'an, Sünnet, Sevad-ı Azam ve Cadde-i Kübradan az veya çok ayrılan fırkalar ve hizipler, İslamî fırka ve hiziptir ama İslamın kendisi değildir.
İslam ilahî dindir.

Allah katında hak, geçerli, makbul din olmakta şeriki=ortağı yoktur.
Hz. Muhammed'in (Salat ve selam olsun ona) davetini ilan etmeye başlamasından sonra başka hak din yoktur.

Üç ibrahimî değil, bir ibrahimî din vardır, o da İslam'dır.
Farmason Afganî gerçek İslam'ı temsil etmez, o bir İslam büyüğü değildir.
Mısırlı, Pakistanlı İslam aktivistleri Sevad-ı âzam olan gerçek İslam'ı temsil etmezler.
İslam denilince dünya nizamı, İslam devleti de dinin içinde mütalaa edilir. Ayrıca İslam devleti demeye lüzum bile yoktur.

Bütün hatâlı taraflarına rağmen, Hülefa-i Râşidîn devrinden sonra Kitab ve Sünnete en uygun İslamî uygulama OSMANLI devletidir.

İslam ile Avrupa medeniyeti kesinlikle uyuşmaz ve bağdaşmaz.

Dinim İslam, milletim Türk, medeniyetim Avrupa medeniyeti sloganı yanlıştır.
İslam'da din ve millet birdir.
Kavmine, akrabasına, milletine iyilik ve hizmet etmek, İslam'a aykırı değildir ama İslam ile ırkçılık bağdaşmaz.

Moiz Kohen Tekin Alp'in çıkardığı Türkçülük İslam'a aykırıdır ve Türklere son derece zararlıdır.
Tarih boyunca Türkler İslam'a büyük hizmetler etmiştir ve bununla iftihar edebilirler.
Zahiren sofu ve dindar görünse bile, nifakı kendisini dinden çıkartan ve kafir eden hiçbir münafık mü'min değildir.

Kurtuluşa ermek, ebedî saadete kavuşmak isteyenler iyi Müslüman olmaya çalışsınlar.
İyi Müslüman aynı zamanda iyi insan ve iyi vatandaş demektir.

Türklere, Türkler içinde en büyük örnek Şeyh Ahmed Yesevî hazretleridir.
İyi Türk olabilmek için ona benzemek, onun gibi yaşamak, onun gibi inanmak, onun ahlakına sahip olmak gerekir.

İslam karşıtı, açık kafir veya münafık Türklerin veya Türk sanılanların peşinden gidenler iyi Türk olamaz.

Araplar, Türkler, öteki kavimlerin mensupları arasında Allah katında üstünlük taqva iledir.
PKK ve Kürt milliyetçiliği İslam dışı bir harekettir ve Müslüman Kürtlere fayda değil, büyük zarar getirir.
İnsanlar zaman ve mekanla mukayyed oldukları için, ülkelerini ve vatanlarını sevmek ve korumakla mükelleftir.

Osmanlı cihan devletinin son parçası olmak itibarıyla ülkemizde 78 etnik kökene mensup kimseler vardır. Bunları birbirine bağlayan İslamdır. Bunların barış, kardeşlik, anlayış ve uyum içinde yaşamaları gerekir.

Bir Türke yapılabilecek en büyük iyilik onu gerçek bir Müslüman olarak yetiştirmektir.
En iyi ve vasıflı Türk, dindar bir Türktür.

Ahlakı ve karakteri düzgün almayan bir kimse kesinlikle iyi ve vasıflı bir Müslüman değildir.
Bir Kürde yapılabilecek en büyük iyilik ve hayır onu iyi bir Müslüman olarak yetiştirmektir.
Bir Alevîye yapılabilecek en büyük iyilik onun Kur'ana, Peygambere, İslamın temel prensiplerine, Ehl-i Beyte uyan gerçek bir Müslüman olarak yetiştirilmesidir.

İslamın, Kur'anın, Peygamber öğretilerinin dışında necat ve felâh yoktur.
Türkler iyi Müslüman, dolayısıyla iyi Türk olsunlar.
Kürtler iyi Müslüman, dolayısıyla iyi Kürt olsunlar.
Diğer etnik kökenliler iyi Müslüman, dolayısıyla iyi Çerkes, iyi Arnavut, iyi Gürcü vs. olsunlar. Böyle olabilirsek ülkemiz, milletimiz, devletimizi dünyaya örnek olacaktır.
Aksi takdirde zillet içinde sürünüp duracağız, İslam düşmanlarının maskarası olmaktan kurtulamayacağız.Mehmet Şevket EYGİ

This entry was posted on Cuma, Ağustos 17, 2012 at 06:00 and is filed under . You can follow any responses to this entry through the comments feed .

0 yorum

Yorum Gönder

Related Posts with Thumbnails
Site'de Kaç Kişiyiz