Kuşların, öterken zikrettikleri doğru mudur ? Cok Hos Yaaa!  

Posted by Tespih Taneleri... inKuşların, öterken zikrettikleri doğru mudur ?

 Evet, doğrudur. Başka şeyler söyledikleri de bildirilmiştir.

 İmam-ı Begavi hazretleri, Kab-ül-Ahbar hazretlerinden nakleder:

 Süleyman aleyhisselamın bildirdiğine göre, bazı kuşlar, öterken derler ki:

  Tavus kuşu: Cezalandırdığın gibi cezalandırılırsın.

 Hüdhüd: Merhamet etmeyene merhamet olunmaz.

 Göçeğen: Ey günahkârlar, Allahü teâlâdan af ve mağfiret isteyin!

 Kaya kuşu: Her canlı ölecek, her yeni eskiyip çürüyecektir.

 Kırlangıç: Ne yaparsanız, onu bulursunuz.

 Güvercin: Yeri göğü mahlûkatla dolduran Rabbimi, noksan sıfatlardan tenzih ederim
.
 Kumru: Sübhâne Rabbiyyel-alâ.

 Karga: Allahü teâlâ her şeyi helak edecektir.

 Kustat kuşu: Susan, başına belâ ve musibet gelmesinden kurtulur.

 Papağan: Düşüncesi dünya olan kimseye yazıklar olsun!

 Doğan: Sübhâne Rabbî ve bihamdihî.

 Yukarıdaki kuşların ötüşleri, konuşmaları, yalnız bu sözlere ve manalara mahsus değildir. Neml suresinde, karınca ve hüdhüdün konuşmalarının bildirilmesinden, ihtiyaca göre öterek ses çıkardıkları, konuştukları anlaşılmaktadır.

 Kuşların, diğer vahşi hayvanların sesleri ve kâinattaki hareketlerin hepsi, Allahü teâlânın, peygamberlerine ve evliyasına hitabıdır. Evliya, bu ses ve hareketleri makamları ve derecelerine göre anlar; çünkü peygamberler, kuşların ve diğer hayvanların dillerini aynen bilirler.

Evliya-yı kiram ise, onların dillerini aynen bilemez. Sadece, onların seslerinden kendi hallerine ait olan hususları, Allahü teâlânın kalblerine ilham etmesiyle bilirler.

 (Ruh-ul-
Beyan, Peyg. Tarihi Ans.)

This entry was posted on Pazartesi, Mayıs 07, 2012 at 20:15 and is filed under . You can follow any responses to this entry through the comments feed .

1 yorum

Çok güzelmiş :)

7 Mayıs 2012 22:06

Yorum Gönder

Related Posts with Thumbnails
Site'de Kaç Kişiyiz