Saygi Baskalarindan Beklenmez! KAZANILIR...  

Posted by Tespih Taneleri... in

 

Cenâb-ı Hakk (Celle Celelühü) Kur’an-ı Keriminde buyuruyor ki:

Dünyada herkesi, ahirette sadece mü’minleri rahmetine alan Allah’ın adıyla.
“Yüce Rabb’ın, yalnızca kendisine kulluk etmenizi ve ana-babalarınıza iyi davranmanızı emrediyor. Şayet onlardan biri veya her ikisi sana sığınır da senin yanında ihtiyarlık çağına erişirlerse, onlana karşı son derece saygılı davran, hizmet ve hürmette kusur etme.
Değil kötü bir söz söylemek, sakın onlara “öf” dahi deme, hele onları sakın azarlama (yüzlerine bağırma), tam tersine onlara tatlı sözler söyle. Onlara, en içten şefkat ve alçak gönüllülük duygularıyla kol kanat ger. Ve (Ey Rabb’im, onlar beni çocukluğumda nasıl beni büyütüp yetiştirdilerse, Sen de onlara öylece merhamet et) diye onlar için dua et.” (İsrâ: 17/23-24)

Rasûlullah (Sallallahu Aleyhi Vesellem) Efendimiz ise bu konu-da şöyle buyurdular:
 
“Allâh Teâlâ, yaşından ötürü bir ihtiyara saygı gösteren gence, yaşlılığında hizmet edecek kimseler lutfeder.” (Tirmizî, Birr, 75)

Saygı beklenmez, kazanılır.
 
Başkalarına hürmette kusur etmeyen, hürmet görür. Zira “hizmet eden, hizmet görür” denilmiştir. (Riyâzü’s Sâlihin, 2. Cilt)

Bilinen bir gerçektir ki, bugün yaşlı olan dün genç idi. Yine bugün genç olan da Allah ömür verdiği takdirde yarın yaşlanacaktır.
Cemiyette saygı geleneğinin nesiller boyu yaşatılması, herkesin bir önceki nesle mensup insanlara, sırf büyük olmaları sebebiyle hürmetkâr davranmalarına bağlıdır.
Peygamber (Sallallahu Aleyhi Vesellem) Efendimiz yaşlı insanlara hürmet edenlere, Hakk Teâlâ’nın yaşlılıklarında kendilerine hizmet edecek kimseler lütfetmek sûretiyle ikrâmda bulunacağını bildirmektedir.
Bunun anlamı, yaşlılara saygı gösteren gençlerin bu hareketinin karşılıksız kalmayacağıdır.
 
 Zîra saygı başkalarından beklenmez, kazanılır.

Her Müslüman’ın kendisinden yaşça büyük olanları dikkate alması, onlara gerekli saygıyı göstermesi ve yapabileceği hizmeti sunması gerekmektedir.
Böyle yapılırsa toplum kesimleri arasındaki sevgi saygı bağları pekiştirilmiş olur. Nesiller mutlu ve sıcak bir ilgi ortamında hayatlarını sürdürürler. Simdi saygidan cok uzak yetisiyor yeni nesil.. Allah Teala cumlemizin evlatlarini islam ahlaki uzere yetistirmekle bizleri nasiplendirsin insaallah.. amin


Hüseyin BULUT

This entry was posted on Cumartesi, Ekim 20, 2012 at 10:37 and is filed under . You can follow any responses to this entry through the comments feed .

0 yorum

Yorum Gönder

Related Posts with Thumbnails
Site'de Kaç Kişiyiz